زبان ترکی سلجوقی
زبان بومی در: ایران
تعداد گویشوران
نامشخص  (بدون تاریخ)
کدهای زبان
ایزو ۶۳۹-۳ slq
زبان‌شناسی part of ۴۴-AAB-a

زبان ترکی سلجوقی یکی از گونه‌های منقرض شده زبان ترکی بود که در ایران تکلم می‌شد. این زبان، احتمالاً گویشی از زبان ترکی آذربایجانی بوده است.