ساموآیی
Gagana fa'a Sāmoa
زبان بومی در: جزایر ساموآ
قومیت ساموآیی‌ها
تعداد گویشوران
۳۶۰هزار  (1999)
آسترونزیایی
  • مالایوپلی‌نزیایی
الفبای لاتین (الفبای ساموآیی)
بریل ساموآیی
وضعیت رسمی
زبان رسمی در
 ساموآ
 ساموای آمریکا
کدهای زبان
ایزو ۶۳۹-۱ sm
ایزو ۶۳۹-۲ smo
ایزو ۶۳۹-۳ smo
گلاتولوگ
این نوشتار شامل نمادهای آوایی آی‌پی‌ای است. بدون پشتیبانی مناسب تفسیر، ممکن است علامت‌های سوال، جعبه یا دیگر نمادها را جای نویسه‌های یونی‌کد ببینید.

زبان ساموآیی زبانی است که در جزایر ساموآ -شامل ساموآی مستقل و ساموآی آمریکا- بدان سخن‌می‌رانند. این زبان در دو سرزمین یادشده و در کنار انگلیسی زبان رسمی می‌باشد. ساموآیی از خانوادهٔ زبان‌های پلی‌نزیایی است.

Wikipedia contributors, "Samoan language," Wikipedia, The Free Encyclopedia, (accessed August 4, 2014).