سادری
زبان بومی در: هندوستان، بنگلادش
تعداد گویشوران
۲.۱۴میلیون  (بدون تاریخ)
Indo-European
دیواناگری
کدهای زبان
ایزو ۶۳۹-۳ Either:
 – Sadri
 – Oraon Sadri

زبان سادری شاخه‌ای از زبان پراکریت و خواهر زبان‌های میتهیلی، اوریه و بنگالی است. سادری در االت‌های جارکند، بیهار، اوریسا و بنگال غربی در هندوستان و در بخش‌هایی از بنگلادش گویشورانی دارد. در جارکند، سادری نقش یک زبان میانجی را دارد.

Wikipedia contributors, "Sadri language," Wikipedia, The Free Encyclopedia, (accessed October 6, 2012).