روتول
мыхIабишды чIел myxʼabišdy čʼel
زبان بومی در: Southern داغستان, روسیه; جمهوری آذربایجان
تعداد گویشوران
29,510 (2002)  (بدون تاریخ)
زبان‌های قفقازی
  • لزگی
    • زبان سامور
      • روتول
سیریلیک
وضعیت رسمی
زبان رسمی در
 داغستان
کدهای زبان
ایزو ۶۳۹-۳ rut
Caucasus-ethnic roetoelen.png

زبان روتول از زبان‌های قفقازی رایج در روسیه و جمهوری آذربایجان است و از شاخه زبان های لزگی تبار بشمار میرود.این زبان در نواحی یادشده نزدیک به سی هزار تن گویشور دارد.این زبان در جمهوری آذربایجان بسرعت به نفع زبان ترکی آذربایجانی در حال پسروی است و تنها ۱۱۰ نفر گویشور روتول در سال ۲۰۰۲ در این کشور باقی‌مانده بود.این زبان هیچگاه زبان نگارش نبوده و استفاده از الفبای سیریلیک برای نوشتن این زبان از سال ۱۹۹۰ آغاز شده است. یونسکو زبان روتول را از زبان‌های درخطر نابودی معرفی کرده است.

جستارهای وابسته