راجستانی
राजस्थानी
زبان بومی در: هندوستان، پاکستان
منطقه راجستان و ناحیه‌های همجوار در هند. همچنین در بخش‌هایی از استان سند و منطقه پنجاب پاکستان.
تعداد گویشوران
۲۰ میلیون  (بدون تاریخ)
Indo-European
کدهای زبان
ایزو ۶۳۹-۲ raj
ایزو ۶۳۹-۳ raj – inclusive code
Individual codes:
 – [[Bagri]]
 – Gade Lohar
 – Gujari
 – [[Malvi]]
 – [[Wagdi]]
 – [[Lambadi]]
 – [[Nimadi]]
این نوشتار شامل نمادهای آوایی آی‌پی‌ای است. بدون پشتیبانی مناسب تفسیر، ممکن است علامت‌های سوال، جعبه یا دیگر نمادها را جای نویسه‌های یونی‌کد ببینید.

راجستانی (به دیواناگری: राजस्थानी) یک زنجیره گویشی هندوآریایی است که پیرامون بیست میلیون گویشور آن در راجستان و ایالت‌های همسایهٔ آن در هند و نیز بخش‌هایی از پاکستان می‌زیند.

در هندوستان برای نگارش راجستانی از خط دیواناگری بهره‌می‌برند، در پاکستان ولی از خطی -که برای نگارش زبان سندی کاربرددارد- برای کتابت این زبان بهره‌می‌برند.

Wikipedia contributors، "Rajasthani language،" Wikipedia، The Free Encyclopedia، (accessed October 27، 2012).