توسکانی
Toscano
زبان بومی در:  ایتالیا
منطقه توسکانی, استان مزا-کارارا
تعداد گویشوران
3,500,000  (بدون تاریخ)
Indo-European
کدهای زبان
ایزو ۶۳۹-۳
زبان‌شناسی 51-AAA-qa

زبان توسکانی از زبان‌های رومی رایج در کشور ایتالیا می باشد که به خانواده زبان‌های ایتالیک تعلق دارد.این زبان در ایتالیا رایج است و حدود سه میلیون و پانصد هزار تن گویشور دارد که عمدتا در منطقه توسکانی بسر میبرند.زبان توسکانی به نوبه خود دارای لهجه های متعدی می باشد.

گویشها و زبان های ایتالیا (گویش توسکانی برنگ آبی سیر مشخص است).