بورگوندی
Bregognon
زبان بومی در: فرانسه
تعداد گویشوران
~ ۲۰۰۰  (بدون تاریخ)
هندواوپایی
لاتین
کدهای زبان
ایزو ۶۳۹-۳
زبان‌شناسی 51-AAA-hk & 51-AAA-hl

زبان بورگوندی زبانی هندواروپایی از شاخه زبان‌های رومی است که در کشور فرانسه حدود دوهزار تن گویشور دارد.این زبان شاخه ای از زبان‌های اوییل است.این زبان در منطقه بورگوین فرانسه رایج می باشد.