زبان اوکسیتان باستان یا زبان پروونسال باستان از زبان های مرده رومی رایج در اروپا در دوره های گذشته بوده که پس از نابودی جای خود را به بازمانده‌اش یعنی زبان اکسیتان جدید سپرده است. زبان اکسیتان میانه گاهی شاخه‌ای از اکسیتان جدید شناخته شده و گاهی از اکسیتان باستان. از میان رفتن این زبان در سده چهاردهم میلادی رخ داده است. در گذشته این زبان را پروونسال و گاهی نیز رومی می‌نامیدند.

زبان‌های دنباله

پس از نابودی اکسیتان قدیم لهجه‌ها و گویش‌های متعددی از آن زاییده شدند که تقریباً همگی از گویش‌های اکسیتان جدید محسوب می‌شوند. برای نمونه: