امیلیانو-رومانیولو
Emiliàn e rumagnòl
زبان بومی در:  ایتالیا
 سان مارینو
تعداد گویشوران
دو میلیون نفر  (بدون تاریخ)
Indo-European
کدهای زبان
ایزو ۶۳۹-۲ roa
ایزو ۶۳۹-۳ Either:
 – Emilian
 – Romagnol
زبان‌شناسی 51-AAA-ok

زبان امیلیانو-رومانیولو زبانی است رومی از شاخه زبان‌های رومی غربی (مانند فرانسه, کاتالان, اوکسیتان ) که در کشور‌های ایتالیا و سان مارینو حدود دومیلیون نفر گویشور دارد.این زبان به دو گویش امیلیانو و رومانیولو تقسیم می‌شود.


سان مارینو