آلمانی پالاتن
Pfälzisch
زبان بومی در: آلمان (پالاتن، راینفالتس)
تعداد گویشوران
(بدون برآورد دسترسی)
هندواروپایی
لاتین (الفبای آلمانی)
کدهای زبان
ایزو ۶۳۹-۳ pfl
گلاتولوگ

زبان آلمانی پالاتَن یا آلمانی فلتسی (به آلمانی پالاتن:Pälzisch؛ به زبان آلمانی:Pfälzisch) گویشی از زبان آلمانی است که در دره راین و به‌تقریب در منطقهٔ میان شهرهای تسوایبروکن، ورمز، کایزرسلاوترن، آلتزی، لودویگسهافن، مانهایم، هایدلبرگ، اشپیر، لانداو این در فالتز، وورث آن در راین و حدود آلزاس در فرانسه بدان سخن می‌رانند. زبان آلمانی پنسیلوانیا عمدتاً دنبالهٔ همین گویش است.

Wikipedia contributors, "Palatine German language," Wikipedia, The Free Encyclopedia, (accessed August 12, 2014).