پهاری
पहाड़ी
پراکندگی جغرافیایی:  هند (اوتاراکند، هیماچال پرادش، پنجاب، جامو و کشمیر، سیکیم، بنگال غربی نپال،  پاکستان (کشمیر آزاد چین (تبت)
خانواده زبان: زبان‌های هندواروپایی
تقسیمات:
خاوری (زبان نپالی)
باختری Dogri–Kangri

زبان‌های پَهاری (به دیواناگری: पहाड़ी) شاخه‌ای از زبان‌های هندوآریایی است که گویشورانش در دامنه‌های هیمالیا، از نپال تا اوتاراکند، هیماچال پرادش و جامو و کشمیر در هندوستان می‌زیند.

نام این زبان‌های ریشه در واژهٔ پَهار به معنای کوهستان دارد. زبان‌های پهاری به سه شاخهٔ مرکزی، خاوری و باختری تقسیم‌می‌شوند.

Wikipedia contributors, "Pahari languages," Wikipedia, The Free Encyclopedia, (accessed October 7, 2012).