حیطه زبانی زبان های رومی شرقی

زبان‌های رومی شرقی دسته ای از زبان‌های رومی هستند که عمدتا در شرق اروپا و نواحی بالکان رایج می باشند.از مهمترین این زبان ها می‌توان به رومانیایی، مولداویایی، ولاچی، زبان آرومانی، زبان ایسترو-رومانی و زبان مگلنو رومانی اشاره نمود.

جستارهای وابسته