رومی-ایبریایی
پراکندگی جغرافیایی: Originally شبه جزیره ایبری; و سایر نقاط جهان
خانواده زبان: زبان‌های هندواروپایی
تقسیمات:
ایبریایی غربی
ایبریایی شرقی

زبان‌های ایبریایی-رومی شاخه‌ای از زبان‌های رومی هستند که در شبه جزیره ایبری تکلم می‌شوند. این زبان‌ها از زبان‌های گالی-ایبریایی مشتق شده‌اند.

زبان‌ها