زبان‌های اسلاوی شرقی
پراکندگی جغرافیایی: اروپای شرقی
خانواده زبان: Indo-European
نیا-زبان: Old East Slavic
تقسیمات:
زبان روسینی (either a separate language or a dialect of Ukrainian)
Old East Slavic†
Ruthenian†
ISO 639-5: zle
Slavic europe.svg
     Countries where an East Slavic language is the national language

زبان‌های اسلاوی شرقی دسته شرقی زبانهای اسلاوی بوده و شامل زبانهای اصلی زیر است:

  • زبان روسی (Russian)، که زبان عمده و رسمی اتحاد جماهیر شوروی سابق است
  • زبان اوکراینی (Ukrainian)، که به زبان روسی بسیار نزدیک است
  • زبان بیلوروسی (Bylorussian)

  •  
  •