زبان‌های آتاباسکی
Athabascan, Athapascan, Athapaskan
Dene
پراکندگی جغرافیایی: Western آمریکای شمالی
خانواده زبان: Dené–Yeniseian
  • Na-Dené
    • زبان‌های آتاباسکی
تقسیمات:
Northern Athabaskan
Pacific Coast Athabaskan
Southern Athabaskan
ISO 639-2 and 639-5: ath
Na-Dene langs.png
Pre-contact distribution of Na-Dené languages (Athabaskan + Eyak + Tlingit)
گسترهٔ زبان‌های آتاباسکی.

زبان‌های آتاباسکی (به انگلیسی: Athabaskan languages) خانواده‌ای از زبان‌های سرخ‌پوستان آمریکای شمالی است.

خانوادهٔ زبان‌های آتاباسکی از دید شمار گویشوران دومین خانوادهٔ بزرگ زبان‌های سرخ‌پوستی آمریکایی شمالی پس از خانوادهٔ یوتو-آزتک است.

جستارهای وابسته

ویکی‌پدیای انگلیسی.