چشم‌انداز دریاچه دوکان که از زاب کوچک تغذیه می‌شود

رودخانه زاب کوچک (به عربی: الزاب الصغير) از ایران سرچشمه گرفته و در عراق به دجله می‌ریزد. این رودخانه نزدیک به ۴۰۰ کیلومتر طول داشته و حوضهٔ آبریز ی برابر با ۲۲۰۰۰ کیلومتر را در برمی‌گیرد. در کنار همین رود بود که ابومسلم خراسانی بر مروان حمار (آخرین خلیفهٔ اموی) غلبه یافت.

دو سد در سر راه این رود ساخته شده است. این رود از دامنه‌های زاگرس سرچشمه گرفته و از غرب ایران خارج می‌شود. رودخانه زاب کوچک در بالا دست در دره‌های کوه زاگرس جریان دارد.

رود کلوی (زاب) از گردنه میدان با ۲۱۴۰ متر ارتفاع از سطح دریا سرچشمه می‌گیرد و از شرق به غرب جاری می‌شود و سپس جریان خود را به سوی جنوب کج می‌کند و در دره‌ای عریض و مستقیم منطقه پیرانشهر به سوی سردشت ادامه می‌یابد. از آن طرف سردشت یعنی ابتدای جلگه به هنگام خروج از ایران به طرف غرب جریان پیدا می‌کند و سرانجام به دجله می‌ریزد.

به طور کلی زاب کوچک دارای جریان آب دائمی است و در سرتاسر سال خشک نمی‌شود. این رودخانه و درهٔ عمیق آن یکی از دیدنی‌ترین رودخانه‌های استان‌های غربی است که به خودی خود دارای جاذبه‌های جهانگردی است.

  • جغرافیای مفصل ایران، کاظم ودیعی