دارمشتادیمرونتگنیمکوپرنیسیم
Au

Rg

(Uhu)
ظاهر
نامعلوم
ویژگی‌های کلی
نام، نماد، عدد رونتگنیم، Rg، 111
تلفظ به انگلیسی ‎/[invalid input: 'roentgenium2009.ogg']rʌntˈɡɛniəm/‎
runt-GEN-ee-əm
or ‎/rɛntˈɡɛniəm/‎
rent-GEN-ee-əm
نام گروهی برای عناصر مشابه فلزات واسطه
گروه، دوره، بلوک ۱۱۷, d
جرم اتمی استاندارد [281] g·mol
آرایش الکترونی predicted [Rn] 5f 6d 7s
الکترون به لایه 2, 8, 18, 32, 32, 18, 1
ویژگی‌های فیزیکی
حالت جامد (presumably)
ویژگی‌های اتمی
وضعیت اکسید شدن 3
(a guess based on that of طلا)
متفرقه
عدد کاس 54386-24-2
پایدارترین ایزوتوپ‌ها
مقاله اصلی ایزوتوپ‌های رونتگنیم
ایزوتوپ NA نیم‌عمر DM DE (MeV) DP
Rg syn ~0.5 s α 9.00 Mt
Rg syn 22.8 s SF
Rg syn 3.6 s α 9.75 Mt
Rg syn 170 ms α 10.37 Mt
Rg syn 4.2 ms α 10.69 Mt
Rg syn 15 ms α 11.23 Mt
Rg syn 1.6 ms α 11.02,10.82 Mt

رونتگنیوم (Roentgenium یا به نام آیوپاک "Unununium") یکی از عنصرهای شیمیایی جدول تناوبی است.

رونتگنیوم نام سابق آن( آن ان انیوم )(Unununium)که علامت آن Uuu نیز هست یکی از عناصر شیمیایی جدول تناوبی است که نماد آن Rg و عدد اتمی آن ۱۱۱ می‌باشد. با وزن اتمی ۲۸۰ یکی از اتمهای فوق سنگین است.

این عنصر برای اولین بار در ۸ دسامبر ۱۹۹۴ در «Gesleschaft fr Schwrionenforschung» در دارمشتات آلمان ساخته شد. با انجام عمل بمباران اتمی نیکل ۶۴ و بیسموت ۲۰۹ (نیکل به سمت هدف بمباران شد)، در یک شتاب دهنده خطی، تنها سه اتم از آن ساخته شده است (همه آنها Uuu-۲۷۲ بودند).

نام این عنصر را به احترام ویلهلم رونتگن فیزیکدان آلمانی و کاشف اشعه X، رونتگنیوم گذاشتند. رونتگن در سال ۱۹۰۱ موفق به دریافت اولین جایزه نوبل فیزیک گردید. یک مجادله نام‌گذاری عناصر بر سر نام این عنصر در جریان بود تا بالاخره در اول نوامبر سال ۲۰۰۴، آیوپاک نام جدید آنرا انتخاب کرد.

خواص