پرچم انقلاب بزرگ عربی
پرچم آزادی عربی
کشورها و مناطقی که از رنگهای پان عربی در پرچم خود استفاده میکنند در نقشه با رنگ سبز نشان داده شده است

رنگ‌های پان عربی شامل سرخ ، سفید ، سیاه و سبز هستند.این رنگ‌ها هر کدام نشان دهنده یک بخش از تاریخ یا یکی از دودمان‌های عربی می‌باشند.. سیاه رنگ پرچم محمد.سفید توسط خلافت بنی امیه به کار می‌رفته است.سبز مربوط به خلافت فاطمیون و سرخ توسط خوارج به کار برده می‌شد.

رنگ‌های پان عربی نخستین بار در پرچم انقلاب بزرگ عربی بر ضد امپراتوری عثمانی در سال ۱۹۱۶ با هم ترکیب شدند.بسیاری از پرچم‌های کنونی کشورهای عربی بر پایه پرچم انقلاب عرب‌ها ایجاد شده است.مانند پرچم اردن ، سوریه ، فلسطین ، کویت ، امارات ، عراق ، مصر و صحرای غربی و پیشتر پرچم اتحادیه زودگذر شش ماهه عراق و اردن.

از سال ۱۹۵۰ به بعد برخی از رنگهای پان عربی به عنوان رنگهای آزادی عرب به شهرت رسیدند.این رنگها شامل پرچم سه رنگی از سرخ و سفید و سیاه است.