رشته‌کوه هوگار
Asskrem Hoggar 3.jpg
نمایی از کوه‌های آتشفشانی هوقار
بلندترین نقطه
قله کوه تاهات
ارتفاع ۲٬۹۰۸ متر (۹٬۵۴۱ پا)
مختصات
Naming
نام بومی جبال هقار
Idurar Uhaggar
Idurar n Ahaggar
جغرافیا
رشته‌کوه هوقار در الجزایر قرار گرفته‌است
رشته‌کوه هوقار
نقشه منطقه رشته‌کوه هوقار در جنوب الجزایر
کشور الجزایر
Province استان تمنراست
مختصات جغرافیایی

رشته‌کوه هوقار نام مناطق مرتفعی در مناطق مرکزی صحرای بزرگ آفریقا و در جنوب الجزایر است. مدار رأس‌السرطان همچنین در امتداد رشته‌کوه هوقار ترسیم شده‌است.

کوه تاهات با ارتفاع ۲۹۰۸ متر، مرتفع‌ترین کوه در میان رشته‌کوه‌های آتشفشانی هوقار است.

نگارخانه

  • Peter Haggett. 2001. Encyclopedia of World Geography, Published by Marshall Cavendish, 3456 pages ISBN 0-7614-7289-4, 9780761472896
  • C. Michael Hogan. 2009.
  • Jeremy Keenan. 1977. "The Tuareg: People of Ahaggar", Published by Allen Lane, Penguin Books Ltd. , London, 385 pages, ISBN 0-7139-0636-7

  • (فرانسوی)