دیپلم دبیرستان مدرکی است که نشان دهنده پایان موفقیت آمیز دوره دبیرستان برای دانش آموزان است. در کانادا و ایالات متحده، دیپلم دبیرستان حداقل مدرک مورد نیاز برای احراز مشاغل دولتی است. در گذشته در نظام آموزشی ایران دیپلم دبیرستان پس از ۱۲ سال تحصیل موفقیت آمیز به دانش آموزان ارائه می‌شد و مورد قبول همه کشورهای جهان بود. دیپلمی که در سال‌های اخیر و پس از ۱۱ سال تحصیل ارائه می‌شود مورد قبول کشورهای توسعه یافته نیست.

جستارهای وابسته