یک دینار تونس

دینار واحد پول تونس است و توسط بانک مرکزی تونس ارائه می‌شود.

دینار تونسی از سال ۱۹۶۰ جایگزین فرانک تونس شد.

سکه‌ها

  • ۵ میلیم
  • ۱۰ میلیم
  • ۲۰ میلیم
  • ۵۰ میلیم
  • ۱۰۰ میلیم
  • ½ دینار
  • ۱ دینار
  • ۵ دینار

کشورهای دیگر که دینار یکای پول آنها است

نام کشور یکای پول "دینار"
 اردن دینار اردن
 الجزایر دینار الجزایر
 بحرین دینار بحرینی
 تونس دینار تونس
 سودان دینار سودان
 صربستان دینار جدید صربستان
 عراق دینار عراق
 کویت دینار کویت
 لیبی دینار لیبی
 جمهوری مقدونیه دینار مقدونیه
 ایران ریال ایران - به صد دینار بخش می‌گردد

نرخ کنونی ارز

نرخ ارز کنونی برای TND
از :
از :

رده:یکاهای پول در گردش