نماد دگرجنس گرایی که در آن علامت صلیب نشانه زن و علامت فلش دار نشانه مرد است .

دگرجنس گرایی که ناهمجنس‌خواهی هم گفته می‌شود، گونه‌ای از گرایش‌های جنسی است که در آن فرد به جنس مخالف خود تمایل جنسی دارد، یعنی مرد به زن و زن به مرد گرایش دارد. این نوع گرایش جنسی معمول‌ترین و رایج‌ترین گرایش است.