دهواری یا قوم دهواری یکی از اقوام بلوچایرانی است که در استان سیستان و بلوچستان و حومه شهر سراوان در روستای اسپیچ و شهر محمدی زندگی می‌کنند. بعضی از مردم دهواری در ایالت بلوچستان پاکستان زندگی میکنن ولی اکثر آنها در روستای اسپیچ در سیستان و بلوچستان زندگی می‌کنند.

جستارهای وابسته