دهستان خرمدشت
اطلاعات کلی
کشور  ایران
استان مرکزی
شهرستان خمین
بخش بخش کمره
جمعیت ۵،۴۵۷ نفر
دهستان خرمدشت بر ایران واقع شده‌است
دهستان خرمدشت

دهستان خرمدشت یکی از دهستان‌های استان مرکزی است که در بخش کمره شهرستان خمین واقع شده است.

روستاهای تابع آن عبارتند از: کجارستان ، لکان ، محمدیه ، طیب آباد ، علی آباد ، استهلک ، رباط سفلی ، رباط علیا ، چهارطاق ، تهیق ، حاجی آباد ، دانیان ، فیضی حسن ، محمد آباد ، خیرآباد ، سعیدآباد ، داودآباد ، کندها ، لیلیان ، اسفنجه ، چشمه حق‌وردی ، کوکه ، اندرپا ، دره شور ، مزارع ، ورچه