دمرود
اطلاعات کلی
کشور  ایران
استان ایلام
شهرستان دره‌شهر
بخش ماژین
دهستان ماژین
دمرود بر ایران واقع شده‌است
دمرود
مردم
جمعیت 98

دمرود یکی از روستاهای استان ایلام است که در دهستان ماژین بخش ماژین شهرستان دره‌شهر واقع شده‌است.