دست‌انداز

دست‌انداز یا سرعت‌گیر به برآمدگی‌های جاده و خیابان که موجب مزاحمت در حرکت وسایل نقلیه شده و هدفشان کاهش سرعت جهت افزایش ایمنی است گفته می‌شود.

سرعت گیر در چین

چینی‌ها در برخی مواقع برای کاهش تصادفات، سرعت گیر ماشین‌ها را به طور سه بعدی طراحی کرده‌اند تا با این کارشان بتواند جلوی سرعت آن‌ها را گرفته و درنهایت از تصادف پیشگیری کنند.

سرعت گیر در ایران

در راه‌های ایران سرعت گیرها با برآمدگی‌هایی که دارند می‌توانند منجر به انحراف خودرو و درنهایت بروز تصادف و حوادث دلخراشی شوند.