دزونگخا
Dzongkha-02.svg
زبان بومی در: پادشاهی بوتان
قومیت Ngalop people
تعداد گویشوران
171,080  (2013)e18
Second language: 470,000
Sino-Tibetan
 • Tibeto-Kanauri ?
  • Bodish
   • Tibetic
    • Dzongkha–Lhokä
     • دزونگخا
گویش‌ها
Laya
Lunana
Adap
Tibetan alphabet
Dzongkha Braille
وضعیت رسمی
زبان رسمی در
پادشاهی بوتان
تنظیم‌شده توسط Dzongkha Development Commission
کدهای زبان
ایزو ۶۳۹-۱ dz
ایزو ۶۳۹-۲ dzo
ایزو ۶۳۹-۳ dzo – inclusive code
Individual codes:
 – [[Laya]]
 – [[Lunana]]
گلاتولوگ
{{{mapalt}}}
Districts of Bhutan in which the Dzongkha language is spoken natively are highlighted in light beige.

دزونگنخا نوعی زبان تبتی است، این زبان یکی از ۵۸ زبان خانواده زبانی تبتی است. این زبان زبان رسمی کشور بوتان نیز به شمار می‌رود.