داور چهارم اعلام می‌کند که بازیکن شماره ۲ تیم باید به‌جای بازیکنی دیگر وارد زمین فوتبال شود.

در فوتبال داور چهارم یکی از کمک‌داوران و دستیاران داور است. داور چهارم وظایفی مانند تنظیم تعویض‌های هرتیم و بالابردن شماره بازیکنی که باید بیرون بیاید و با بازیکن دیگر که شماره‌اش است، تعویض‌شود.