تبدیل فوریه دامنه زمان (رنگ قرمز) یک تابع را با دامنه فرکانس (رنگ آبی) آن مرتبط می‌کند.

دامنهٔ زمان (حوزه زمان) (به انگلیسی: Time domain) تحلیل توابع ریاضی، سیگنال‌ها، سری‌های زمانیِ اقتصاد یا داده‌های محیطی براساس زمان است.

اسیلوسکوپ ابزار رایجی است که برای نمایش سیگنال‌های دنیای واقعی در دامنه زمان از آن استفاده می‌شود. نمودار دامنه زمان تغییرات یک سیگنال با گذشت زمان را نشان می‌دهد در حالی‌که نمودار دامنه فرکانس مشخص می‌کند که چه مقدار از سیگنال در باند فرکانسی داده‌شده در یک بازهٔ فرکانسی قرار دارد.

تاریخچه واژه

استفاده از کلمه‌های نامرتبط دامنه زمان و دامنه فرکانس (حوزه فرکانس) در اواخر دههٔ ۱۹۴۰ در مهندسی مخابرات در آمریکا به کار گرفته شدند و تا سال ۱۹۴۹ بدون تعریفی دقیق مورد استفاده قرار گرفتند.

جستارهای وابسته