خاندان کارن یکی از هفت خاندان ممتاز ایران باستان است. حوزه نفوذ این خاندان نهاوند بود. اما برخی از تاریخ‌دانان حوزه نفوذی این خاندان را در هیرکانیا (گرگان) دانسته‌اند. خاندان کارن بطور کاملا ملموس در تواریخ پس از حمله عرب در بخش هایی از طبرستان نفوذ داشته و نقش مهمی را در قیام ها و پایداری در برابر خلفای عباسی ایفا کردند که از آن جمله می توان به قیام مازیار اشاره کرد . مرکز حکومت خاندان کارن در طبرستان ، در شهریارکوه در نزدیکی شهر ساری بوده است .