حمله مغول به برمه
بخشی از the فتوحات مغول
Baganmyo.jpg
Bagan (Pagan), the capital of the پادشاهی پاگان
تاریخ ۱۲۷۷،۱۲۸۳و ۱۲۸۷
مکان برمه, بائوشان
نتیجه پیروزی مغولان
  • برمه خراجگذار امپراتوری مغول شد.
  • سقوط پادشاهی پاگان.
طرفین درگیر
سلسله یوآن پادشاهی پاگان
فرماندهان و رهبران
Khudu
Nasr al-Din
the prince Sangudar
the prince Esen-temur
Narathihapate
Thihathu
قوا
نامشخص نامشخص
تلفات
نامشخص نامشخص

حمله مغول به برمه مجموعه لشکرکشی‌هایی بود که در سالهای ۱۲۷۷، ۱۲۸۳ و ۱۲۸۷ توسط مغولان در خاک برمه انجام گرفت و سبب سقوط پادشاهی پاگان و الحاق آن به امپراتوری مغول گردید.

تسخیر برمه

قوبلای خان مؤسس سلسله یوآن چین در سال ۱۲۷۷ و ۱۲۸۳ میلادی بر ضد پادشاهی پاگان در برمه وارد جنگ شد و آن را فتح کرد. اگرچه، ۴ سال بعد سربازان مغول پیشروی خود در برمه را از سر گرفتند تا بر مناطق بیشتری در همسایگی برمه (ویتنام و اندونزی) دست یابند.