حزب ترقی
رهبر عبدالحسین تیمورتاش
بنیانگذاری شهریور ۱۳۰۶
انحلال و برچینش ۱۳۱۱
پیشین حزب ایران نو
مرام
کشور  ایران
سیاست در ایران
حزب‌های سیاسی
انتخابات

حزب ترقی حزبی به رهبری عبدالحسین تیمورتاش و با گرایش‌های فاشیستی بود که بعنوان حزبی جعلی ساخته حکومت شناخته می‌شد و هدف خود را فعالیت در جهت «اجرای منویات ملوکانه» رضاشاه تعریف کرده بود.

این حزب براساس الگوی حزب ملی فاشیست موسولینی و حزب جمهوری‌خواه خلق آتاترک سازماندهی شده بود و اندیشه‌هایی مشابه حزب ایران نو را پیگیری می‌کرد.

با برکناری تیمورتاش در سال ۱۳۱۱ حزب به سرعت از بین رفت و به بهانه تبلیغ اندیشه‌های جمهوری خواهانه غیرقانونی اعلام شد.

wikipedia:Progress Party (Iran)