جیانکارلو د کارلو
زاده ۱۲ دسامبر ۱۹۱۹
مرگ ۴ ژوئن ۲۰۰۵

جیانکارلو د کارلو (انگلیسی: Giancarlo De Carlo؛ ۱۲ دسامبر ۱۹۱۹(1919-12-12) – ۴ ژوئن ۲۰۰۵(2005-06-04)) یک معمار اهل ایتالیا بود.