جنگ‌های ایران و روسیه به چند دوره نبرد بین قوای ایران و قوای روسیه گفته می‌شود.

دوره صفویه

  • جنگ ایران و روس ۱۶۵۱-۱۶۵۳ میلادی: هیچ کدام از طرفین برتری کامل نیافت٬ با این وجود پس از این دوره جنگ ها نفوذ ایران بر قسمت های شمالی قفقاز مستحکم شد.
  • جنگ ایران و روس ۱۷۲۲-۱۷۲۳ میلادی: روس ها بخش های زیادی از قفقاز و شمال ایران را اشغال کردند. روس‌ها نه سال بعد این نواحی را مجدداً به ایران باز گرداندند.

دوره قاجاریه

جستارهای وابسته