Current Flow.svg

جریان الکتریکی به جاری شدن بار الکتریکی گفته می‌شود. در یک مدار الکتریکی این بار غالباً توسط الکترونهایی که در سیم حرکت می‌کنند حمل می‌شود. همچنین می‌تواند توسط یونهایی در الکترولیت حمل شوند یا توسط هر دو عامل یون و الکترون مثلاً در پلاسما حمل شوند.

در دستگاه بین‌المللی یکاها واحد اندازه‌گیری مقدار جریان آمپر نام دارد که برابر است با میزان جاری شدن بار الکتریکی در یک سطح بر حسب کولن بر ثانیه. جریان الکتریکی توسط وسیله‌ای به نام آمپرمتر اندازه‌گیری می‌شود.

جریان الکتریکی سبب ایجاد گرمایش مقاومتی یا ژول می‌شود که وظیفه اصلی تولید نور در لامپهای رشته‌ای را بر عهده دارد. آنها همچنین تولید میدان مغناطیسی می‌کنند که در موتورهای القایی، ژنراتورها و … استفاده می‌شود. ذراتی که بار الکتریکی را در یک جریان الکتریکی حمل می‌کنند حامل بار نامیده می‌شوند. در فلزات یک یا چند الکترون در هر اتم پیوند ضعیفی برقرار کرده‌اند که سبب می‌شود بتوانند به راحتی در فضای داخل فلز آزادانه حرکت کنند. این الکترونهای رسانا حاملین بار در فلزات هستند.

در یک مدار الکتریکی ساده باتری نقش منبع را داردو به هر الکترونی از خود عبور می دهد به اندازه اختلاف پتانسیل دو سر که با واحد ولت اندازه گیری میشود انرژی وارد می کند.الکترون ها با انرژی در حرکت اند اما در هنگام عبور از رسانا اتم های آن ها نوساناتی دارند وجلوی حرکت الکترون ها از خود مقاومت نشان می دهند و الکترون ها در هنگام عبور از این اتم ها مقداری از انرژی خود را از دست می دهند.این انرژی به صورت انرژی گرمایی هدر می رود.

  • چنگ، دیوید کئون. الکترومغناطیس میدان و امواج. ترجمهٔ پرویز جبه‌دار مارالانی و محمد قوامی. مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. پاییز ۱۳۷۹. چاپ