جایزه فیلم‌فیر بهترین بازیگر مرد
جوایز برای بهترین اجرا توسط یک هنرپیشه مرد در یک نقش اصلی
کشور هند
برگزارکننده Filmfare
اولین مراسم ۱۹۵۳
برنده فعلی شاهد کاپور،
Haider (۲۰۱۴)
وب‌گاه

جایزه بهترین بازیگرنقش اول مردهرساله از فیلم فیر به بهترین بازیگر سال داده می‌شود.

برترین‌ها

شاهرخ خان (چپ) ودیلیپ کومار (راست) رکورد داران دریافت
آمیتاب باچان رکوددار نامزدی
عنوان بازیگر رکورد
بیشترین جوایز دیلیپ کومار
شاهرخ خان
۱۵
بیشترین نامزدی آمیتاب باچان ۳۰
بیشترین نامزدی بدون برد سلمان خان ۸
بیشترین نامزدی در یک سال آمیتاب باچان (۱۹۷۹٬۱۹۸۳)
شاهرخ خان (۲۰۰۵)
۳
پیرترین برنده آمیتاب باچان ۶۷
پیرترین نامزد دیلیپ کومار
آمیتاب باچان
۶۹
جوان‌ترین برنده ریشی کاپور ۲۱
جوان‌ترین نامزد دارشیل صفاری ۱۱

بازیگرانی که بیشترین دریافت این جایزه راداشته‌اند به ترتیب:

شش بازیگر دیگری که جایزه را به طورمتوالی گرفتند:

 • راجش خانا(۱۹۷۲–۱۹۷۱)،

سانجیوکومار(۱۹۷۷–۱۹۷۶)، آمیتاب باچان(۱۹۷۹–۱۹۷۸)، ناصرالدین شاه(۱۹۸۲–۱۹۸۱)، شاهرخ خان(۱۹۹۹–۱۹۹۸)، رانبیرکاپور(۲۰۱۳–۲۰۱۲)

بازیگرانی که موفق به کسب جایزه بهترین بازیگر مرد و بهترین بازیگر نقش مکمل مرد شده‌اند شامل:

آشوک کومار، سانجیو کومار، آمیتاب باچان، سانی دئول، شامی کاپور، آنیل کاپور، انوپام خر، جکی شروف و ناناپاتکار

۲ بازیگری که برای هر دوی این جوایز نامزد شدند، آشوک کومار برای فیلم آشیوارد (۱۹۷۰) و کمال حسن برای فیلم ساگر (۱۹۸۶)هر دوی آنها جایزهٔ بهترین بازیگرد مرد را گرفتند.

سه بازیگری که در اولین فیلمشان برندهٔ جایزهٔ بهترین بازیگر شدند، ریشی کاپور برای بابی (۱۹۷۳)، انوپام خر برای سارنش (۱۹۸۵)و هرتیک روشن برای کاهونا ... پیارهی (۲۰۰۱).ازبازیگران دیگری که برای اولین فیلمشان نامزداین جایزه شدند،سانی دئول برای بیتاب(۱۹۸۴) ودارشیل صفاری برای تارزمین پر(۲۰۰۸)بودند. امیرخان رکوردبیشترین نامزدی متوالی رادارد.اوازسال۱۹۸۹تا۱۹۹۷هرسال نامزد این جایزه بودتابالاخره در سال۱۹۹۷برای فیلم راجاهندوستانی آن راگرفت. آمیتاب باچان با۳۰نامزدی،رکوردداراست.پس ازاوبه ترتیب شاهرخ خان با۲۱نامردی،دیلیپ کوماربا۱۹نامزدی وامیرخان با۱۷نامزدی قراردارند. آمیتاب باچان وشاهرخ خان همچنین رکوردبیشترین نامزدی دریک سالرادارند.خان،کوماروباچان با۸باردریافت جایزه برای بازیگریشان(بدون احتساب جایزه منتقدین) رکورددارند.خان وکومارهشت بازبهترین بازیگرمردو باچان ۵ باربهترین بازیگرمردو۳باربهترین بازیکرنقش مکمل مرد.باچان با۳۹ نامزدی درجوایزمختلف فیلم فیر ،رکوردداراست.

لیست برندگان

 • ۱۹۵۴ دیلیپ کومار - داگ درنقش شانکر
 • ۱۹۵۵ بهارات بهوشان - چایتانیا ماهاپرابهو درنقش چایتانیا ماهاپرابهو
 • ۱۹۵۶ دیلیپ کومار- آزاد در نقش عبدل رحیم خان
  • بهارات بهوشان-میرزا قلیب در نقش میرزاقلیب
  • دوآناند-مونیمجی درنقش کالا گهودا
 • ۱۹۵۷ دیلیپ کومار - دوداس در نقش دوداس موکرجی
  • راج کاپور-جاگته راهو در نقش روستایی
 • ۱۹۵۸ دیلیپ کومار- نایادار در نقش شانکر
 • ۱۹۵۹ دوآناند-کالاپانی در نقش کاران مهرا
  • دیلیپ کومار-مادهوماتی در نقش دیون/آناند
  • راج کاپور-پهیرصوباح هوگی در نقش رام بابو
 • ۱۹۶۰ راج کاپور-اناری در نقش راج کومار
  • دوآناند-لاومریج در نقش سونیل کومار
 • ۱۹۶۱ دیلیپ کومار-کوه نور در نقش راج کوماردهیوندراپرتاب بهادر چاندرابهان
  • دوآناند-کالابازار در نقش راگهوویر
  • راج کاپور-چالیا در نقش چالیا
 • ۱۹۶۲ راج کاپور-جیس دش من گنگابهتی هی در نقش راجو
  • دوآناند-هوم دونو در نقش کاپیتان آناند/سرگردمانوهال لام ورما
  • دیلیپ کومار- گانگاهومنادر نقش گانگارام
 • ۱۹۶۳ آشوک کومار- راکی در نقش راج کومار
  • گورودات- صاحب بیبی آر غلام در نقش آتولیاًبوتنات"چاکرابورتی
  • شامی کاپور- پروفسور در نقش پریتام خانا
 • ۱۹۶۴ سونیل دات - موجهه جینه دو در نقش تاکورجینیل سینگ
  • آشوک کومار- گمراه در نقش باریسترآشوک
  • راجندراکومار- دل اک ماندیر در نقش دکتردهارمش
 • ۱۹۶۵ دیلیپ کومار- لیدر در نقش ویجی خانا
  • راجندرا کومار-آیی میلان کی بلا درنقش شیام
  • راج کاپور-سندم در نقش سوریندخانا
 • ۱۹۶۶ سونیل دات- خندان درنقش گویندلال
  • راج کومار-کاجل در نقش موتی
  • راجندرا کومار-آرزو در نقش گوپال
 • ۱۹۶۷ دوآناند-گاید در نقش راجو
  • دهرمندرا- پهول آرپاتار در نقش شاکتی سینگ
  • دیلیپ کومار-دیل دیا دردلیا درنقش شانکر/راجاصاحب
 • ۱۹۶۸ دیلیپ کومار- رام آرشیام درنقش رام/شیام
  • مانوج کومار-آپکار در نقش بهارات
  • سونیل دات- میلان در نقش گوهی کیشان
 • ۱۹۶۹ شامی کاپور - برهماچری در نقش برهماچری
  • دیلیپ کومار - آدمی در نقش راجش ساب
  • دیلیپ کومار- سانگهرش در نقش کوندان پرساد
 • ۱۹۷۰ آشوک کومار - آشیوارد در نقش شیوانت"جگی تاکور"چودری
  • راجش خانا- اتفاق در نقش دیلیپ روی
  • راجش خانا - آرادهانا در نقش آرون/سورج پرسادساکسنا
 • ۱۹۷۱ راجش خانا - ساچادهوتا در نقش بهولا/رانجیت کومار
  • دیلیپ کومار - گوپی در نقش گوپی رام"گوپی"
  • سانجیوکومار - خیلونا در نقش ویجی کمال سینگ
 • ۱۹۷۲ راجش خانا - آناند در نقش آناندسیگال
  • دهرمندرا - مراگائون مرادش در نقش آجیت
  • راجش خانا - کاتی پاتانگ در نقش کمال سینها
 • ۱۹۷۳ مانوج کومار - بی ایمان در نقش مهان
  • راجش خانا - امرپریم در نقش آناندبابو
  • راجش خانا - دشمن در نقش سورجیت سینگ
 • ۱۹۷۴ ریشی کاپور - بابی در نقش راج نات
  • آمیتاب باچان - زنجیر در نقش ویجی خانا
  • دهرمندرا - یادون کی بارات درنقش شانکر
  • راجش خانا- دگی پوم آولاو در نقش سونیل کهلی
  • سانجیوکومار - کوشیش در نقش هری چاران ماتور
 • ۱۹۷۵ راجش خانا - آویشکار در نقش امیر
  • دهرمندرا - رشام کی دوری در نقش آجیت سینگ
  • دیلیپ کومار - ساگینا در نقش ساگینا
  • مانوج کومار - روتی کاپدا آرماکان در نقش بهارات
  • راجش خانا- پریم ناگر در نقش چوتی کونورکاران سینگ
 • ۱۹۷۶ سانجیو کومار - آندهی در نقش جی کی
  • آمیتاب باچان - دیوار در نقش ویجی ورما
  • مانوج کومار - سانیاسی در نقش رام رای
  • سانجیوکومار- شعله در نقش تاکوربالدوسینگ
  • اوتام کومار - امانوش در نقش مادوسودان روی چودری
 • ۱۹۷۷ سانجیو کومار - آرجون پاندیت در نقش آرجون پاندیت
 • آمیتاب باچان - کبهی کبهی در نقش آنیتاب ملهوترا
 • آمول پالکار- چهوتی سی بات در نقش آرون پرادیپ
 • دیلیپ کومار- بیرگ در نقش کیلاش/بهولنات
 • سانجیوکومار- موسم در نقش دکتر آمرنات گیل
 • ۱۹۷۸ آمیتاب باچان - عامراکبر آنتونی در نقش آنتونی
  • آمیتاب باچان - عدالت در نقش تاکوردهارام چاند/راجو
  • سانجیوکومار - یهی هی زندگی در نقش آناندنارایان
  • سانجیوکومار - زندگی در نقش راگوشوکلا
  • وینودخانا - شوقی در نقش وینودجوشی
 • ۱۹۷۹ آمیتاب باچان - دان در نقش دان/ویجی
  • آمیتاب باچان - مقدرکی سیکندر درنقش سیکندر
  • امیتاب باچان تریشول در نقش ویجی کومار
  • سانجیوکومار - دیواتا در نقش تونی/تارون کومارگوپتا
  • سانجیوکومار - پاتی پاتنی آروه در نقش رانجیت چادا
 • ۱۹۸۰ آمول پالکار - گلمال در نقش رام/لاکشمن پرساد داشارات پرسادشارما
  • آمیتاب باچان - کالاپاتار در نقش ویجی پال سینگ
  • آمیتاب باچان - مسترنات وارلال در نقش ناتوارلال
  • راجش خانا - امردیپ در نقش راجا/سنو
  • ریشی کاپور - سرگم در نقش راجو
 • ۱۹۸۱ ناصرالدین شاه - آکروش در نقش باسکارکولکارنی
  • آمیتاب باچان - دوستانا در نقش ویجی ورما
  • راج بابر - انصاف کاترازو در نقش رامش گوپتا
  • راجش خانا - تودیسی بیوفایی در نقش آرون کومارچودری
  • شاتروگان سینها - دوستانا در نقش راوی کاپور
  • وینودخانا-قربانی درنقش امر
 • ۱۹۸۲ ناصرالدین شاه-چاکرادرنقش لوکا
  • آمیتاب باچان-لواریس-درنقش هیرت
  • آمیتاب باچان-سیسیلادرنقش آمیت ملهوترا
  • کمال حسن-اک دوجه که لیا درنقش واسو
  • راجش خانا-درد درنقش دیپاک شری واستا/ویکاس
 • ۱۹۸۳ دیلیپ کومار-شاکتی درنقش آشوینی کومار
  • آمیتاب باچان-بی مثال درنقش سودهیرروی/آدهیرروی
  • آمیتاب باچان-نمک حلال درنقش آرجون سینگ
  • آمیتاب باچان-شاکتی درنقش ویجی کومار
  • ناصرالدین شاه-بازاردرنقش سلیم
  • ریشی کاپور-پریم روگ درنقش دودهار"دو"
  • سانجیوکومار-انگوردرنقش آشوک تیلاک
 • ۱۹۸۴ ناصرالدین شاه-معصوم درنقش دی کی ملهوترا
  • کمال حسن-صدما درنقش سم پرکاش"سمو"
  • ام پوری-اردساتیا درنقش انانت ولانکار
  • راجش خانا-اوتاردرنقش اوتارکربشان
  • سانی دئول-بیتاب درنقش سانی کاپور
 • ۱۹۸۵ انوپام خر-سرنش درنقش بی وی پرادهان
  • آمیتاب باچان-شرابی درنقش ویکی کاپور
  • دیلیپ کومار-مشل درنقش وینودکومار
  • ناصرالدین شاه-سپرش درنقش آنیرودپرمار
  • راج بابر-آج کی آوازدرنقش پرابهات کومارورما
 • ۱۹۸۶ کمال حسن-ساگردرنقش راجا
  • آمیتاب باچان-مرد درنقش راجوسینگ
  • آنیل کاپور-مری جانگ درنقش آرون ورما
  • کومارگاراو-جانم درنقش راهول
  • ریشی کاپور-طواف درنقش داوودمحمدعلی خان یوسف زاهی
 • ۱۹۸۷ بدون جایزه
 • ۱۹۸۸ بدون جایزه
 • ۱۹۸۹ آنیل کاپور- تزاب درنقش ماهش"موناًدشموک
  • امیرخان-قیامت سه قیامت تک درنقش راج
  • آمیتاب باچان-شاهنشاه درنقش ویجی کومارشری واستا/شاهنشاه
 • ۱۹۹۰ جکی شروف-پاریندا درنقش کیشن
  • امیرخان -راخ درنقش امیرحسین
  • آنیل کاپور-اشواردرنقش ایشوارچاند ویشنونات برهماناند
  • ریشی کاپور-چاندنی درنقش روهیت گوپتا
  • سلمان خان:مین پیارکیادرنقش پریم چودری
 • ۱۹۹۱ سانی دئول - گهایال درنقش آجی مهرا
  • آمیتاب باچان-اگنی پت درنقش ویجی دینانات چوهان
  • چیرانجیوی-پراتی بانددرنقش سیدهارت
 • ۱۹۹۲ آمیتاب باچان-هوم درنقشتایگر/شکر
  • امیرخان-دل هی که منتاناهین درنقش راهول جتلی
  • آنیل کاپور-لمحه درنقش ویرندراپرتاب سینگ
  • دیلیپ کومار-سوداگردرنقش ویروسینگ
  • سانجی دات-ساجن درنقش امن ورما
 • ۱۹۹۳ آنیل کاپور-بیتادرنقش راجو
  • امیرخان-جوجیتاوهی سیکندردرنقش سانجیلال شرما
  • آمیتاب باچان-خداگواه درنقش بادشاه خان
 • ۱۹۹۴ شاهرخ خان-بازیگردرنقش آجی شرما/ویکی ملهوترا
  • شاهرخ خان-کبهی هان کبهی نادرنقش سونیل
  • امیرخان-هم هین راهی پیارکه درنقش راهول ملهوترا
  • گویندا-آنکن درنقش بونو/گلشان/گوری شانکر
  • جکی شروف-گاردیش درنقش شیواساته
  • سانجی دات-کالنایاک درنقش بالارام پرساد
 • ۱۹۹۵ ناناپاتکار-کرانتیویل درنقش پرتاب نارایان کیلاک
  • اکشی کومار-یه دیلاگی درنقش ویجی سیگال
  • امیرخان-اندازآپناآپنادرنقش امرمانوهار
  • آنیل کاپور-۱۹۴۲:شلاواستوری درنقش نارندراسینگ
 • ۱۹۹۶ شاهرخ خان-دیلواله دولهنیا له جاینگه درنقش راج ملهوترا
  • امیرخان-رنگیلادرنقش مونا
  • آجی دوگان-ناجایزدرنقش جی بخشی
  • سلمان خان-کاران آرجون درنقش کاران
  • گویندا-کولی نمبروان درنقش راجو
 • ۱۹۹۷ امیرخان در نقش راجاهندوستانی
  • گویندا-ساجن چاله ساسورال درنقش شیام سوندر
  • سانی دئول-گتک:لتال درنقش کاشی نات
  • ناناپاتکار-خاموشی:دموزیکال درنقش جوزف براگانزا
  • ناناپاتکار-آگنی ساکشی درنقش ویشوانات
 • ۱۹۹۸ شاهرخ خان-دل تو پاگل هی درنقش راهول
  • آنیل کاپور-وراست درنقش شاکتی کاپور
  • گویندا-دیوانامستانادرنقش بونو
  • شاهرخ خان-یس باس درنقش راهول
  • کمال حسن-چاچی۴۲۰ درنقشجی پرکاش پاسوان/لاکشمی گودبهول
 • ۱۹۹۹ شاهرخ خان-کوچ کوچ هوتاهی درنقش راهول خانا
  • امیرخان-غلام درنقش سیدهارت ماراته
  • آجی دوگان-زخم درنقش آجی دسای
  • سلمان خان-پیارکیاتودارناکیادرنقش سورج خانا
  • گویندا-بیدمیان چوت میان درنقش پیاره موهان/برادرکوچک
 • ۲۰۰۰ سانجی دات-وستاو:دریلیتی درنقش راگونات نامدوشیوالکار
  • امیرخان-سرفاروش درنقش آجی سینگ راتود
  • آجی دوگان-هوم دل د چوکه صنم درنقش وانراج
  • سلمان خان-هوم دل دچوکه نم درنقش سمیر
  • مانوج باجپال-شول درنقش سمرپرتاب سینگ
 • ۲۰۰۱ هرتیک روشن- کاهونا... پیارهی درنقش روهیت/راج چوپرا
  • شاهرخ خان-محبتین درنقش راج آریان ملهوترا
  • هرتیک روشن-فیضادرنقش امن اکراملاح
  • آنیل کاپور-پوکردرنقش جیدو راجوانش
  • سانجی دات-میژن کشمیردرنقش عنایت خان
 • ۲۰۰۲ امیرخان-لاگان درنقش بووان
  • شاهرخ خان-کبهی خوشی کبهی غم درنقش راهول ری چاند
  • امیرخان-دل چهتاهی درنقش آکاش ملهوترا
  • آمیتاب باچان-عکس درنقش منوورما
  • سانی دئول-گدر:اک پریم کاتادرنقش تاراسینگ
 • ۲۰۰۳ شاهرخ خان-دوداس درنقش دوداس موکرجی
  • آجی دوگان-کمپانی درنقش مالیک
  • آمیتاب باچان-کنته درنقش یاش وردهن رامپال
  • بابی دوئول-همرازدرنقش راج سینگانیا
  • ویوک اوبروی-ساتیادرنقش آدیتیاسگال
 • ۲۰۰۴ هرتیک روشن-کوی میل گایادرنقش روهیت مهرا
  • شاهرخ خان-کالهوناهودرنقش امان ماتور
  • سلمان خان-تره نم درنقش رادهه مهان
  • آمیتاب باچان-باغبان درنقش راج ملهوترا
  • آجی دوگان-گانگاجال درنقش آمیت کومار
 • ۲۰۰۵ شاهرخ خان-سوداس درنقش مهان بارگاو
  • شاهرخ خان-من هون نادرنقش رام پرسادشرما
  • شاهرخ خان-ویرزادرنقش ویرپرتاب سینگ
  • هرتیک روشن-لاکشیادرنقش کاران شرگیل
  • آمیتاب باچان-خاکی درنقش آنانت کومارشریواستاو
 • ۲۰۰۶ آمیتاب باچان-بلک درنقش دبراج ساهی
  • امیرخان-منگال پاندی:درایزینگ درنقش منگال پاندی
  • سیف علی خان-پرینتادرنقش شکرروی
  • آبهشیک باچان-بانتی اربابلی درنقش راکش تریودی/بانتی
  • آمیتاب باچان-سرکاردرنقش سوبهاش ناگره
 • ۲۰۰۷ هرتیک روشن-دووم۲درنقش آقای ای/آریان
  • امیرخان-رنگ دبسنتی درنقش دالجیت"دی جی"/چاندراشکرآزاد
  • هرتیک روشن-کریش درنقش کریشناًکریش"مهرا
  • سانجی دات-لاگوراهومنابهای درنقش مورلی پرسادشرما
  • شاهرخ خان-دان درنقش دان/ویجی
  • شاهرخ خان-کبهی الویداناکهنادرنقش دوساران
 • ۲۰۰۸ شاهرخ خان-چکده ایندیادرنقش کبیرخان
  • شاهرخ خان-ام شانتی ام درنقش ام پرکاش/ام کاپور
  • شاهدکاپور-جب وی مت درنقش آدیتیاکاشیاپ
  • اکشی کومار-نمسته لندن درنقش آرجون سینگ
  • دارشیل صفاری-تارزمین پردرنقش ایشان آواشتی
 • ۲۰۰۹ هرتیک روشن-جودهااکبردرنقش جلال الدین محمداکبر
  • اکشی کومار-سینگ ایزکینگ درنقش هپی سینگ
  • شاهرخ خان-رب نه بنادی جودی درنقش سوریندرساهی
  • آبهشیک باچان-دوستانادرنقش سمیر
  • امیرخان-گاجینی درنقش سانجی سینگهانیا
  • ناصرالدین شاه-اونزدی درنقش کامن من
 • ۲۰۱۰ آمیتاب باچان-پادرنقش آرو
  • امیرخان-تری ایدیتس درنقش رانچوداس شامالداس چانچاد/رانچو/فونسوک وانگدو
  • شاهدکاپور-کامینی درنقش چارلی/گودو
  • سیفعلی خان-لاوآج کال درنقش جی وردهن سینگ
  • رانبیرکاپور-ویک آپ سید درنقش سیدهارت مهرا
  • رانبیرکاپور-عجب پریم کی غضب کاهانی درنقش پریم شانکرشرما
 • ۲۰۱۱ شاهرخ خان-مای نیم ایزخان درنقش رضوان خان
  • آجی دوگان-وانس آپن اتایم این مومبای درنقش سلطان میرزا
  • هرتیک روشن-گزاریش درنقش ایتان ماسکارنهاس
  • سلمان خان-دبنگ درنقش چلبول پاندی
  • رانبیرکاپور-راجنیتی درنقش سمرپرتاب
 • ۲۰۱۲- رانبیر کاپور-راک استاردرنقش جوردن/جاناردن جاکر
  • شاهرخ خان-دان۲درنقش دان
  • آجی دوگان-سینگهام درنقش باجی رائوسینگهام
  • هرتیک روشن-زندگی نامیلگی دوبارادرنقش آرجون
  • آمیتاب باچان-آراکشان درنقش پرابهاکارآناند
  • سلمان خان-بادی گارددرنقش لاولی سینگ
 • ۲۰۱۳- رانبیرکاپور-برفی درنقش مورفی"برفی"جانسون
  • شاهرخ خان-جب تاک هی جان درنقش سمرآناند
  • هرتیک روشن-اگنی پت درنقشویجی دینانات چوهان
  • عرفان خان-پان سینگ توماردرنقش پان سینگ تومار
  • سلمان خان-دبنگ۲درنقش چلبول پاندی
  • مانوج باجپال-گنگز آوواسپردرنقش سردارخان