جام ملت‌های آفریقا
سال بنیان‌گذاری ۱۹۵۷
سرزمین آفریقا (سی‌ای‌اف)
قهرمان کنونی  کامرون
موفق‌ترین تیم  مصر (۷بار)
Soccerball current event.svg جام ملت‌های آفریقا ۲۰۱۷

جام ملت‌های آفریقا یک جام فوتبال است که کنفدراسیون فوتبال آفریقا (سی ای اف) آن را برگزار می‌کند.

قهرمان این جام، قهرمان قاره آفریقا در رشته فوتبال می‌باشد و به طور خودکار به جام کنفدراسیون‌ها راه می‌یابد.

جام ملت‌های آفریقا در سال ۱۹۵۷ افتتاح شد و دو دورهٔ نخست آن در سال‌های فرد برگزار شد. سپس از سال ۱۹۶۲ تا ۲۰۱۲ (به استثنای ۱۹۶۳ و ۱۹۶۵) در سال‌های زوج برگزار می‌شد. از سال ۲۰۱۳ به بعد، مسابقات در سال‌های فرد انجام می‌شود.

مصر بیشترین عنوان قهرمانی (۷بار) را در اختیار دارد و پس از آن کامرون با ۵ عنوان دوم و غنا با ۴ قهرمانی سوم هستند.

آمار

تیم قهرمانی‌ها نایب قهرمانی‌ها سومی چهارمی
 مصر ۷ (۱۹۵۷، ۱۹۵۹، ۱۹۸۶، ۱۹۹۸، ۲۰۰۶، ۲۰۰۸، ۲۰۱۰) ۲ (۱۹۶۲، ۲۰۱۷) ۳ (۱۹۶۳، ۱۹۷۰، ۱۹۷۴) ۳ (۱۹۷۶، ۱۹۸۰، ۱۹۸۴)
 کامرون ۵ (۱۹۸۴، ۱۹۸۸، ۲۰۰۰، ۲۰۰۲، ۲۰۱۷) ۲ (۱۹۸۶، ۲۰۰۸) ۱ (۱۹۷۲) ۱ (۱۹۹۲)
 غنا ۴ (۱۹۶۳، ۱۹۶۵، ۱۹۷۸، ۱۹۸۲) ۵ (۱۹۶۸، ۱۹۷۰، ۱۹۹۲، ۲۰۱۰، ۲۰۱۵) ۱ (۲۰۰۸) ۴ (۱۹۹۶، ۲۰۱۲، ۲۰۱۳، ۲۰۱۷)
 نیجریه ۳ (۱۹۹۴، ۱۹۸۰، ۲۰۱۳) ۴ (۱۹۸۴، ۱۹۸۸، ۱۹۹۰، ۲۰۰۰) ۷ (۱۹۷۶، ۱۹۷۸، ۱۹۹۲، ۲۰۰۲، ۲۰۰۴، ۲۰۰۶، ۲۰۱۰) -
 ساحل عاج ۲ (۱۹۹۲، ۲۰۱۵) ۲ (۲۰۰۶، ۲۰۱۲) ۴ (۱۹۶۵، ۱۹۶۸، ۱۹۸۶، ۱۹۹۴) ۲ (۱۹۷۰، ۲۰۰۸)
 جمهوری دموکراتیک کنگو ۲ (۱۹۶۸، ۱۹۷۴) - ۲ (۱۹۹۸، ۲۰۱۵) ۱ (۱۹۷۲)
 زامبیا ۱ (۲۰۱۲) ۲ (۱۹۷۴، ۱۹۹۴) ۳ (۱۹۸۲، ۱۹۹۰، ۱۹۹۶) -
 تونس ۱ (۲۰۰۴) ۲ (۱۹۶۵، ۱۹۹۶) ۱ (۱۹۶۲) ۲ (۱۹۷۸، ۲۰۰۰)
 سودان ۱ (۱۹۷۰) ۲ (۱۹۵۹، ۱۹۶۳) ۱ (۱۹۵۷) -
 الجزایر ۱ (۱۹۹۰) ۱ (۱۹۸۰) ۲ (۱۹۸۴، ۱۹۸۸) ۲ (۱۹۸۲، ۲۰۱۰)
 مراکش ۱ (۱۹۷۶) ۱ (۲۰۰۴) ۱ (۱۹۸۰) ۲ (۱۹۸۶، ۱۹۸۸)
 اتیوپی ۱ (۱۹۶۲) ۱ (۱۹۵۷) ۱ (۱۹۵۹) ۲ (۱۹۶۳، ۱۹۶۸)
 آفریقای جنوبی ۱ (۱۹۹۶) ۱ (۱۹۹۸) ۱ (۲۰۰۰) -
 جمهوری کنگو ۱ (۱۹۷۲) - - ۱ (۱۹۷۴)
 مالی - ۱ (۱۹۷۲) ۲ (۲۰۱۲، ۲۰۱۳) ۳ (۱۹۹۴، ۲۰۰۲، ۲۰۰۴)
 بورکینافاسو - ۱ (۲۰۱۳) ۱ (۲۰۱۷) ۱ (۱۹۹۸)
 سنگال - ۱ (۲۰۰۲) - ۳ (۱۹۶۵، ۱۹۹۰، ۲۰۰۶)
 اوگاندا - ۱ (۱۹۷۸) - ۱ (۱۹۶۲)
 گینه - ۱ (۱۹۷۶) - -
 لیبی - ۱ (۱۹۸۲) - -
 گینه استوایی - - - ۱ (۲۰۱۵)
مورب میزبان مسابقات

  • ویکی‌پدیای انگلیسی