سطوح مختلف طبقه‌بندی علمی. جاندار دامنه فرمانرو شاخه رده راسته خانواده سرده گونه

Magnify-clip.png
سلسله مراتب هشت طبقه آرایه‌شناختی اصلی در طبقه‌بندی زیستی. یک راسته از یک یا چند خانواده تشکیل شده‌است. طبقه‌های میانی جزئی‌تر نشان داده نشده‌اند.

تیره یا خانواده (به لاتین: familia) نام یکی از گروه‌ها در دسته‌بندی جانداران است که پس از یک راسته و بالاتر از یک سرده قرار می‌گیرد.

واژهٔ تیره برحسب معمول برای گیاهان و پرندگان و واژهٔ خانواده برای جانوران استفاده می‌شود.

تیره‌های پرندگان

تعدادی از تیره‌های پرندگان:

جستارهای وابسته