تیرزن
Oncometopia orbona Kaldari.jpg
تیرزن، Proconiini
طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
Superphylum: پوست‌اندازان
شاخه: بندپایان
زیرشاخه: شش‌پایان
رده: حشره
زیررده: بال‌داران
Superorder: فرانوبالان
راسته: نیم‌بالان
زیرراسته: گردن‌بینیان
فروراسته: زنجره‌ریختان
بالاخانواده: زنجره‌درختی‌واران
تیره: زنجرک
زیرتیره: Cicadellinae

تیرزن (نام علمی: Proconiini) نام یک تبار از تیره زنجرک است.


منابع