مسابقه تیراندازی با کمان در مونشن گلادباخ
تیراندازی با کمان

تیراندازی با کمان یا تیر و کمان فعالیتی است که می‌تواند به عنوان ورزش یا برای شکار و یا برای جنگ استفاده شود. ابزار تیر اندازی از یک کمان منحنی شکل ویک تیر که سرش یک سنگ یا فلز نوک تیز بود تشکیل می شد وفرد تیر انداز با گذاشتن تیر درکمان وکشیدن آن تیر را پرتاب می‌کرد.

ورزش

تیر اندازی با کمان در2 رشته کمان های کامپوند،ریکرو و سنتی برگزار میگردد.

کمان ریکرو:این کمان شامل قسمت های قبضه،بازو،سایت،پیپ سایت،استاب لایزر،زه است. این کمان به کمان های قدیمی تشابه بیشتری دارد و با اندکی تغییردقت و قدرت آن افزایش یافت.مسابقات آن در مسافت های18و30و70 متر برگزار میگردد.مسافت 70 متر المپیکی است و در بخش های مردان،زنان،تیمی مردان،تیمی زنان،میکس مردان و زنان برگزار میشود.این کمان باید پس از استفاده اجزایش برای سالم ماندن جدا میشود.

کمان کامپوند:این کمان شامل قسمت های بازو،قبضه قرقره،سایت،پیپ سایت،استاب لایزر،شوکرو... است. این کمان بسیار پیشرفته است و از لحاظ قدرت و دقت بسیار بهتر از کمان سنتی و ریکرو است.مسابقات آن نیز در مسافت های18و30و50 متر برگزار میگردد.این رشته المپیکی نیست.این کمان از اول همراه با زه است و نیازی به جداسازی قطعات ندارد.

کمان سنتی:این کمان بسیار ساده بوده و مانند کمان های اولیه است.یکی از ویژگی های جالب این رشته ورزشی آن است که هرفرد با لباس محلی و خاص منطقه ی خود در مسابقه شرکت میکند.

شکار

برای شکار می توان از هر کمانی استفاده کرد اما به دلیل قدرت و دقت بالا از کمان های کامپوند و کراسبو استفاده میشود.امروزه افراد زیادی برای شکار از کمان استفاده میکنند.دلیلش هم آن است که هم جذاب تر است و هزینه کمتری دارد و صدای زیادی از خود ندارد و محیط بانان و حیوانات متوجه شکارچی نمیشوند.

اسطوره

این ورزش 3 اسطوره ی بزرگ و بیادماندنی دارد که هرگز از یاد ها فراموش نمیشوند

1_سیدمحمد امین کسائیان

2_علی جوادی

3_بنیامین صالحیان

در پروژه فهرست آزاد

  • at IPC web site