توحید
کشور  ایران
استان ایلام
شهرستان چرداول
بخش هلیلان
توحید بر ایران واقع شده‌است
توحید
روی نقشه ایران

توحید شهری است در بخش هلیلان شهرستان چرداول استان ایلام ایران. در سال ۱۳۹۱ شهر کهره به این شهر الحاق شد.

  • اطلس گیتاشناسی استان‌های ایران، تهران: مؤسسهٔ جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی، ۱۳۸۳ خ.