سیاسی-هیجانی نوعی گونه در ساخت فیلم و سریال است که بیشتر به سیاست و زندگی سیاستمداران می‌پردازد.