ترومبوز
سی تی اسکن از رگ تهیگاهی (ایلیاک) ترومبوزی
آی‌سی‌دی-۱۰ I-I
آی‌سی‌دی-۹ , , ,
سمپ

ترومبوز به تشکیل لختهٔ خون خون در عروق می‌گویند.

ترومبوز می‌تواند از نوع مغزی (به انگلیسی: cerebral)، قلبی (به انگلیسی: coronary)، یا (همانند در تصویر) از نوع وریدیِ عمیق (به انگلیسی: deep venous) باشد. ترومبوز گاه می‌تواند با مرگ سلول‌ها موجب تهدید حیات شود، مانند سکتهٔ مغزی. اگر لختهٔ خونِ ترومبوزه از محل خود جدا شود و در رگ به حرکت درآید آن را آمبولی می‌نامند.

جستارهای وابسته