Transylvania location.svg

ترانسیلوانیا (به رومانیایی: Ardeal) یا (به رومانیایی: Transilvania) ; (به مجاری: Erdély) ; (به آلمانی: Siebenbürgen) یک بخش تاریخی در رومانی است و در جنوب و شرق کوهستان کارپتیان به وجود آمده‌است.

این شهر همچنین مرکز پادشاهی داسیا (۸۲BC - ۱۰۶ AD) بوده‌است که در سال ۱۰۶ توسط امپراطوری روم از بین برده شد.

محل رویدادهای دراکولای برام استوکر این شهر است.

نگارخانه

  • ، Katherine Lovatt، in Central Europe Review، Vol ۱، No ۱۴ ۲۷ September ۱۹۹۹.