جشن فارغ‌التحصیلی در دانشگاه کمبریج

تحصیلات تکمیلی شامل تحصیل برای درجه و یا دیگر مدارک تحصیلی است که الزاماً به مدرک کارشناسی نیاز دارند، و به طور کلی به عنوان بخشی از آموزش عالی در نظر گرفته می‌شود. سازمان و ساختار تحصیلات تکمیلی در کشورهای مختلف و نیز در نهادهای گوناگون در داخل کشورها، بسیار متفاوت است.

  • ، برداشت شده در ۲۱ مرداد ۱۳۸۸.