پارک تجن ساری در کنار رود تجن
نمایی از رود از سمت پارک ملل

رود تجن از کوه‌های چهاردانگه، دودانگه و هزارجریب سرچشمه می‌گیرد و پس عبور از شهر ساری وارد دریای خزر می‌شود.

نام

نام رود تجن هم‌ریشه فعل «تجنه» (میتازد) و از مصدر «بتجستن» (تاختن) در زبان مازندرانی است که معنای جهیدن، تازیدن و با شتاب تاختن می‌دهد. بدین معنی آب به اسبی سرکش همانند شده که در راه میتازد و به پیش میرود.

  • ملک شهمیرزادی، صادق. ایران در پیش از تاریخ. تهران: سازمان میراث فرهنگی پژوهشکده باستان‌شناسی، ۱۳۷۸