دفتر مقام معظم رهبری
Emblem of Iran.svg
اطلاعات کلی سازمان
بنیادگذاری مرداد ۱۳۶۸
ستاد تهران، خیابان جمهوری اسلامی، انتهای خیابان شهید کشور دوست
عالی‌ترین مقامان سازمان محمد محمدی گلپایگانی، رئیس
علی‌اکبر ناطق‌نوری، رئیس بازرسی
وحید حقانیان، معاون اجرایی
سند کلیدی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
وبگاه

دفتر مقام معظم رهبری که با عنوان بیت رهبری هم شناخته می‌شود نامِ سازمانی حکومتی در جمهوری اسلامی ایران است که زیر نظر رهبر ایران اداره می‌شود. این سازمان به طور کلی مرکز مدیریت همه سازمان‌ها، نهادها، ادارات کل، موسسات ناسودبر و سایر دستگاه‌هایی است که زیر نظر مستقیم رهبر ایران اداره می‌شوند.

این سازمان از سال ۱۳۶۸ و با تغییر رهبر جمهوری اسلامی به صورت رسمی تشکیل شد و دارای اختیارات مشخصی در قانون اساسی گردید.

در دوران رهبری سیدعلی خامنه‌ای، ریاست این سازمان را محمد محمدی گلپایگانی بر عهده دارد.