بنو فایش (در عربی: بَنُو فایَش ) دهستانی است در عزلهٔ (حی من همدان)، در ناحیهٔ (حاشد) از توابع استان جَوف، در کشور یمن در شبه جزیره عربستان. نام این دهستان از (ذوفایش) یکی از ملوک حمیر گرفته شده‌است. شاعر جاهلی میمون بن قیس (الأعشی) می‌گوید:


رأیت سلامة ذافایش اذا زار، الضیف حیا وبش


جمعیت

جمعیت این دهستان در حدود ( ۱۶۷۸۹ ) نفر و (۲۱ خانوار ) می‌باشد.

روستاها

روستاهای توابع این دهستان عبارتند از:

  • المقحفی، ابراهیم، احمد ، (مُعجَم المُدُن وَالقَبائِل الیَمَنِیَة) ، منشورات دار الحکمة، صنعاء، چاپ پنجم، وانتشار سال ۱۹۸۵ میلادی به (عربی).
  • الصنعانی، محمد بن یحیی بن عبدالله بن احمد، الیمانی. ، (اَلأنَباءَ عَن دُولةَ بَلقِیسَ وَ سَبأَ) ، منشورات دار الیمنیة للنشر والتوزیع، صنعاء، چاپ وانتشار سال ۱۹۸۴ میلادی به (عربی).

جستارهای وابسته