C برون‌بوم B و درون‌بوم A است.
C برون‌بوم B است ولی درون‌بوم A نیست زیرا با D هم هم‌مرز است.


بُرون‌بوم (exclave) به محصوره‌های برون‌سرزمینی گفته می‌شود یعنی سرزمین‌هایی جزو یک دولت و کشور که در میان خاک یک یا چند دولت و کشور دیگر واقع شده‌اند.

برون‌بوم‌ها با خاک اصلی کشور خود ارتباط مرزی ندارند.

از برون‌بوم‌های بزرگ می‌توان به آلاسکا (ایالات متحده) و کالینینگراد (روسیه) اشاره کرد.

زمانی که از دیدگاه کشور احاطه‌کنندهٔ یک برون‌بوم صحبت می‌شود اغلب اصطلاح درون‌بوم (enclave) به‌کار می‌رود.

فهرست برون‌بوم‌ها

برون‌بوم‌های پیشین

ویکی‌پدیای هلندی.