برازین یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان بدوستان شرقی بخش مرکزی شهرستان هریس شهرستان هریس واقع شده‌است.

کارمردم روستای برازین کشاورزی ودامداری می‌باشد و در قالیبافی شهرت دارد و در شمال آن کوه سبلاق قرار دارد.